ỨNG DỤNG LMS ĐỂ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ HỌC TẬP

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO: BẠN CÓ GẶP VẤN ĐỀ NÀY?

 • Chưa thực sự có trải nghiệm về đào tạo online và quản lý đào tạo với LMS nên còn nhiều hoài nghi về hiệu quả
 • Gặp sự phản đối của giảng viên, học viên, và các bên liên quan khi triển khai hệ thống mới hay cách học tập mới
 • Hoặc đã có hệ thống LMS nhưng không biết triển khai một cách hiệu quả
 • Khối lượng công việc quản lý lớn, chi tiết, đòi hỏi sự chính xác cao
 • Thiếu sự hỗ trợ của công nghệ. Chưa biết ứng dụng các công nghệ hiện đại như hệ thống LMS vào quản lý đào tạo và học tập.
 • Phần nhiều thời gian dành cho công tác hành chính nên không có thời gian cho phân tích, đánh giá số liệu và cải tiến hiệu quả đào tạo và học tập.
 • Khó hay không thu thập đầy đủ các dữ liệu về đào tạo và học tập nên không thể phân tích và đánh giá khách quan. Chi phí và nguồn lực dành cho thu thập số liệu vượt quá khả năng.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Khối doanh nghiệp và các tổ chức
– Lãnh đạo doanh nghiệp
– Quản lý nhân sự (Human resource)
– Quản lý đào tạo và phát triển (Learning and Development)
– Quản lý tài năng (Talent management)
– Quản lý phát triển tổ chức (Organization Development)
– Giảng viên đào tạo nội bộ (internal trainer)

Khối các trường (phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, trung tâm ngoại ngữ,
kỹ năng, đào tạo)
– Ban giám hiệu
– Phòng đào tạo
– Trưởng, phó khoa
– Phòng đảm bảo chất lượng
– Giảng viên

CÁC BƯỚC THAM GIA

Step 1: Điền đơn đăng ký

Step 2: Chờ xét duyệt và phản hồi

Step 3: Hoàn thành khóa LÀM QUEN VỚI THINKING theo hướng dẫn email

Step 4: Tham gia hướng dẫn đầu khóa học

Step 5: Vào học chính thức

HOÀN TOÀN ONLINE

Học phí: 3.000.000đ 

Đặc biệt: không thu phí trong khóa học tháng 01/2021

(Chương trình đóng góp cộng đồng của Thinking School)

Quy mô lớp: 30 học viên

Mỗi đơn vị đăng ký tối đa 3 người

Khai giảng: Thứ tư, 13 tháng 01, năm 2021

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

  • Hiểu rõ và thực hành sử dụng hệ thống LMS trong quản lý đào tạo và học tập
  • Hiểu rõ và trải nghiệm các lợi ích, ứng dụng của hệ thống LMS trong quản lý đào tạo và học tập
  • Chỉ ra được các rào cản, khó khăn khi ứng dụng hệ thống LMS trong tổ chức
  • Biết cách vượt qua các rào cản và khó khăn khi ứng dụng
  • Hiểu rõ và trải nghiệm thực tế các mô hình học tập hiện đại như lớp học đảo ngược (flipped classroom), mô hình học tập kết hợp (blended model), 6 mô hình học tập trực tuyến hiện nay)
  • Thực hành quản lý đào tạo, quản lý chất lượng, quản lý học viên, quản lý môn học trên hệ thống LMS
  • Thực hành quản lý tương tác giữa học viên và giảng viên trên các lớp học tương tác trực tuyến live streaming
  • Được tư vấn trực tiếp về vấn đề quản lý đào tạo của đơn vị mình bởi các chuyên gia của Thinking School

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

  1. Giới thiệu hệ thống LMS
  2. Lợi ích của LMS
  3. 6 mô hình học từ offline đến online
  4. Các trở ngại khi triển khai LMS
  5. Thực hành quản lý đào tạo và học tập trên LMS:
   • Quản lý học viên
   • Quản lý tiến trình và kết quả đào tạo
   • Quản lý chất lượng đào tạo
   • Quản lý tương tác học viên – giảng viên
   • Quản lý nội dung khóa học
  6. Hướng đến số hóa 100% hoạt động đào tạo
  7. Các bài học thành công – chia sẻ từ thực tế các doanh nghiệp và từ Thinking School
   • Câu chuyện từ FGL
   • Câu chuyện từ Thinking School
   • Câu chuyện từ Châu Âu

LỊCH HỌC

Thứ Tư - 13.01.2021

Thời gian: 20:00-21:00 – Khai giảng – Ứng dụng LMS trong quản lý đào tạo

Thứ Sáu - 15.01.2021

Thời gian: 20:00-21:00 – 6 mô hình học tập từ offline đến online

Thứ Tư - 20.01.2021

Thời gian: 20:00-21:00 – Quản lý học viên, đào tạo, chất lượng, tương tác

Thứ Sáu - 22.01.2021

Thời gian: 20:00-21:00 – Vượt qua trở ngại để ứng dụng LMS thành công

Thứ Tư - 27.01.2021

Thời gian: 20:00-21:00 – Câu chuyện doanh nghiệp – khách mời

Thứ Sáu - 29.01.2021

Thời gian: 20:00-21:00 – Thuyết trình đề án nhóm

CÁC KHÓA HỌC

Không tìm thấy ID Bài Đăng trong Loại Bài Đăng ..more..

ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!