LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

2022 - 2023

Tư duy đột phá

Breakthrough transformation

 • Thảo luận, trao đổi về tư duy đột phá, phát triển: rào cản, động lực và các hành động thay đổi
 • Tự phản chiếu với 21 hoạt động ứng dụng
 • Giảng viên chia sẻ, coaching, đặt câu hỏi
 • Trao đổi về ứng dụng trong công việc cuộc sống

2024

Tư duy phản biện và ứng dụng trong giải quyết vấn đề

(Critical thinking and applying to Problem Solving)

 • 4 bước giải quyết vấn đề
 • 7 phương pháp xác định nguyên nhân và giải pháp
 • Thực hành ứng dụng với các dự án nhóm
 • Coaching với giảng viên và quản lý trực tiếp

2025

Tư duy sáng tạo – tranh luận hiệu quả

Sharp Thinking – Effective debate

 • Phá vỡ lối mòn -Tư duy sáng tạo
 • Các phương pháp giải pháp sáng tạo
 • Tư duy sắc sảo với cấu trúc bậc cao: Mô hình hóa tư duy
 • Thực hành mô hình tranh luận
 • Tham gia các buổi tranh luận các chủ đề trong công việc

2026

Tư duy chiến lược và lãnh đạo sự thay đổi

Strategic thinking and leading change

 • Hình thành tư duy chiến lược
 • Thúc đẩy và lãnh đạo sự thay đổi của bản thân và tổ chức

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI VÀ NỘI DUNG

GIAI ĐOẠN 1: HỌC CÙNG GIẢNG VIÊN
 • Tự đánh giá


  Kỹ năng tư duy phản biện 20 câu hỏi – 30 phút

 • Học


  Cùng giảng viên 1 ngày trực tiếp

 • Tự học


  Với các tình huống có sẵn – 4 tuần:

Tuần 1

MÔ HÌNH HOÁ

(6 bài giảng)
– Tiếp cận vấn đề: định tính hay định lượng
– Xây dựng mô hình trả lời câu hỏi
– Tìm câu trả lời từ những nội dung có sẵn

Tuần 2

QUAN SÁT HIỆU QUẢ

(4 bài giảng)
– Cân bằng công việc và cuộc sống
– Đi 1 ngày đàng học 10 sàng khôn – quan sát hiệu quả

Seminar 1 giờ cùng giảng viên

Tuần 3

ĐA DẠNG GÓC NHÌN

(6 bài giảng)
– Tôi là nạn nhân
– Phỏng vấn, trao đổi với những bên liên quan để phỏng đoán nguyên nhân và ý tưởng cho giải pháp

Tuần 4

KHAI THÁC NỘI DUNG CÓ SẴN

(3 bài giảng)
–  Quyết đi du lịch sau nghỉ hưu
– Tìm, xác định nguyên nhân vấn đề từ số liệu có sẵn
– Vai trò kinh nghiệm

 • Học


  Cùng giảng viên – 1/2 ngày Online

 • Tự đánh giá


  Kỹ năng tư duy phản biện 40 câu hỏi – 45 phút

GIAI ĐOẠN 2: TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Tuần 1

WORKSHOP

1. Cùng giảng viên (Online – ½ ngày)
Phát triển ý tưởng và kế hoạch dự án nhóm (Capstone project)
2. Nội bộ
Cung cấp tư liệu để làm dự án
3. Tự học phương pháp
– Thử và sai
– Khai thác từ nội dung có sắn

Tuần 2

HOÀN THIỆN ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN

1. Hoàn thiện đề cương dự án và nộp đề cương.
2. Chốt đề cương dự án và tiến hành triển khai
3. Tự học phương pháp
– Khảo sát

Tuần 3

TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Trao đổi cùng với coach/ mentor

Tuần 4

TRIỂN KHAI DỰ ÁN
 1. Trao đổi cùng với coach/ mentor
 2. Báo cáo kết quả giữa kỳ cuối tuần (1/2 ngày)

Tuần 5

TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Trao đổi cùng với coach/ mentor

Tuần 6

TRIỂN KHAI DỰ ÁN

Trao đổi cùng với coach/ mentor

Tuần 7

HOÀN THIỆN VÀ TRÌNH BÀY KẾT QUẢ

1 ngày trực tiếp

 1. Trình bày kết quả trước hội đồng
 2. Tổng kết chương trình

HỌC VỚI CÁC TÌNH HUỐNG

HÌNH ẢNH LỚP HỌC

KHÁCH HÀNG

Hơn 200+ Doanh nghiệp đã tin tưởng chọn dịch vụ đào tạo của Thinking School

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!