THINKING SCHOOL TIẾP SỨC MÙA DỊCH

NGUYÊN LÝ VÀ CHIẾN LƯỢC MARKETING

Dịch có thể ngăn chúng ta ra đường, nhưng không thể ngăn chúng ta học Marketing và kết bạn bốn phương

Khóa học dành cho

  • Sinh viên trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc
  • Học sinh cuối cấp 3 muốn học hỏi kiến thức kinh doanh
  • Các bạn đã đi làm muốn mở mang kiến thức và kết bạn
  • Bất kỳ ai có ý tưởng kinh doanh và muốn học về marketing

Học cái ?

  • Xác định khách hàng mục tiêu và tìm hiểu nhu cầu của họ
  • Chiến lược định vị tạo sự khác biệt
  • Các mô hình 3C, STP, 4Ps, AIDA, BCG,
  • Truyền thông tích hợp

HOÀN TOÀN ONLINE

Học phí: 3.000.000đ 

Đặc biệt: không thu phí trong khóa học tháng 4/2020

(Chương trình hỗ trợ cộng đồng mùa dịch của Thinking School)

Khai giảng: Thứ năm, 09 tháng 04, năm 2020

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA HỌC

Giới thiệu khóa học - Nguyên lý và chiến lược marketing

CÁC KHÓA HỌC

{"post_type":"course","post_ids":"63174","featured_style":"course4","gutter":"30","grid_number":"1","grid_excerpt_length":"200"}
{"post_type":"course","post_ids":"69072","featured_style":"course4","gutter":"30","grid_number":"1","grid_excerpt_length":"200"}
THE THINKING SCHOOL @2018
X