Critical Thinking

3,000,000 

Đã Thêm Khóa Học
THỜI LƯỢNG ĐĂNG KÝ CHO 1

Mô tả

  • Bất cứ ai trong chúng ta đều có tư duy và mỗi người sẽ có một cuộc sống, một hoàn cảnh khác nhau nên tư duy cũng sẽ khác. Tuy nhiên, tư duy như chính con người chúng ta, nó sẽ lạc lối, sẽ rời rạc, bóp méo, thiếu thông tin hay định kiến nếu không được chăm sóc một cách tốt nhất.
  • Chất lượng cuộc sống phụ thuộc rất nhiều vào tư tưởng, tư duy của chính chúng ta do đó nếu ta có dư duy kém sẽ sẽ không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống mà mà còn ảnh hưởng đến tài chính, tiền bạc.
  • Để có một tư duy tốt cần được nuôi dưỡng và vun đắp liên tục, có hệ thống. Khóa học tư duy phản biện cấp độ 1 sẽ là tiền đề giúp các bạn biết được cách vui đắp tư duy cho chính bản thân mình.
THE THINKING SCHOOL @2018
X