Kỹ năng tranh luận – Dự thính

1,200,000 

Mô tả

Mục tiêu

  1. Kỹ năng nhận diện và đối phó các loại ngụy biện phổ biến
  2. Kỹ năng nhận diện các lỗi tư duy thường gặp (thành kiến nhận thức)
  3. Kỹ năng viết bài tranh luận
  4. Kỹ năng tranh luận: thực hành tranh luận trên lớp

LỊCH HỌC

Buổi Ngày Thứ Thời gian Chủ đề
1 23 – 08 Chủ nhật 20:00-21:00 Khai giảng
Ngụy biện và đối phó ngụy biện
2 26 – 08 Thứ tư 20:00-21:00 Tranh luận 1 – Thi đấu nhóm
3 30 – 08 Chủ nhật 20:00-21:00 Sai lệch trong nhận thức
4 06 – 09 Chủ nhật 20:00-21:00 Tranh luận 2 – Thi đấu nhóm
5 09 – 09 Thứ tư 20:00-21:00 Kỹ năng và chiến lược tranh luận
6 13 – 09 Chủ nhật 20:00-21:30 Tranh luận 3 – Thi đấu nhóm và tổng kết

 

THE THINKING SCHOOL @2018
X