Kỹ năng tranh luận

3,000,000 

Đã Thêm Khóa Học
THỜI LƯỢNG ĐĂNG KÝ CHO 1

Mô tả

Đây là khóa học cấp độ 2 của chương trình Tư duy phản biện
Trong khóa học này, bạn sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng:
1. Nhận diện và phòng tránh 50 loại ngụy biện thường gặp nhất
2. Nhận diện và phòng tránh các thiên lệch tự nhiên của nhận thức

THE THINKING SCHOOL @2018
X