Các trục trặc kỹ thuật – qui định – hỗ trợ học viên

Các học viên của Thinking School khi gặp các trục trặc kỹ thuật, hay cần hỗ trợ cần chú ý:

  • 1. Xem kỹ lại các hướng dẫn sử dụng trên E-learning
  • 2. Nhập các câu hỏi, đề nghị vào mẫu này. Cần điền đầy đủ thông tin của mẫu.
  • 3. Không nhắn tin trên các fanpage hay gọi điện. Các câu hỏi hay tin nhắn này sẽ không được trả lời.
  • 4. Thinking School sẽ cố gắng phản hồi trong thời gian 2 ngày làm việc.

Cám ơn sự hợp tác của các bạn.

THE THINKING SCHOOL @2018