Tài liệu xuất bản

Tài liệu xuất bản

Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và phân tích của đội ngũ, các chuyên gia cộng tác. Thông qua những tài liệu này mong muốn chuyển tải những kiến thức mới, ứng dụng đến toàn bộ cộng đồng.

Tiềm năng thị trường Giáo dục và Đào tạo trực tuyến

08/01/2024

Tiềm năng thị trường Giáo dục và Đào tạo trực tuyếnKhám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng [...]

Xem ngay
Tổng hợp xu hướng đào tạo 2024

05/01/2024

Tổng hợp xu hướng đào tạo 2024Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và [...]

Xem ngay
Cẩm nang kỹ năng lãnh đạo

05/01/2024

Cẩm nang kỹ năng lãnh đạoKhám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và phân [...]

Xem ngay
1 2
Thinking School @2018