6 cấp độ học theo thang Bloom

6 CẤP ĐỘ HỌC THEO THANG BLOOM

Bộ câu hỏi theo thang đó BLOOM: dựa trên 6 bậc học tương ứng

  1. Ghi nhớ (Remembering)

  2. Hiểu (Understanding)

  3. Áp dụng (Applying)

  4. Phân tích (Analyzing)

  5. Đánh giá (Evaluating)

  6. Sáng tạo (Creating)

Điền thông tin vào form để tải đầy đủ tài liệu.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

  • Facebook Thinking School
  • Email: info@thinkingschool.vn
  • Hotline: 0909 00 64 09

Form đăng ký

13/03/2024
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!