7 tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá chất lượng thông tin

7 tiêu chuẩn kiểm tra và đánh giá chất lượng thông tin

Tại sao cần đánh giá thông tin:

 • Có nhiều thông tin khác nhau
 • Tin tốt, tin đúng đắn và tin xấu lẫn lộn
 • Cần có phương pháp để lựa chọn được các thông tin tốt, đúng đắn
 • 3 nội dung cần chú ý:
   • 6 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thông tin
   • Phân loại các nguồn thông tin đáng tin cậy
   • Tham khảo, trích dẫn và đạo văn

Điền thông tin vào form để nhận báo cáo tổng hợp.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

 • Facebook Thinking School
 • Email: info@thinkingschool.vn
 • Hotline: 0909 00 64 09

Form đăng ký

12/03/2024
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!