8 thành phần chính của quản lý đào tạo

8 thành phần chính của quản lý đào tạo

Cung cấp một cái nhìn toàn diện về cách thức xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo hiệu quả trong môi trường doanh nghiệp. Từ việc lập kế hoạch chiến lược đến thực hiện và đánh giá kết quả, mỗi phần của tài liệu đều được thiết kế để giúp các nhà quản lý và bộ phận Nhân sự nâng cao năng lực của tổ chức thông qua đào tạo.

  • Cấp Chức Năng và Chiến Lược
  • Xây Dựng Chương Trình Đào Tạo 
  • Tổ Chức Đào Tạo
  • Ứng Dụng Công Nghệ trong Đào Tạo 
  • Xây Dựng Văn Hóa Học Tập

Với những nội dung chi tiết và bài bản, tài liệu này không chỉ hỗ trợ các nhà quản lý đào tạo trong việc phát triển và triển khai các chương trình đào tạo mà còn giúp họ hiểu rõ hơn về cách thức tạo dựng một hệ thống đào tạo bền vững và hiệu quả.


Điền thông tin vào form để tải đầy đủ tài liệu.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

  • Facebook Thinking School
  • Email: info@thinkingschool.vn
  • Hotline: 0909 00 64 09

Nhập thông tin để tải tài liệu

16/05/2024
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!