Tài liệu xuất bản

Tài liệu xuất bản

Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả tổng hợp, nghiên cứu và phân tích của đội ngũ, các chuyên gia cộng tác. Thông qua những tài liệu này mong muốn chuyển tải những kiến thức mới, ứng dụng đến toàn bộ cộng đồng.

Seminar 1: Tư duy rõ ràng – Giao tiếp thuyết phục

18/03/2024

SEMINAR 1: TƯ DUY RÕ RÀNG - GIAO TIẾP THUYẾT PHỤC  - 🎯Bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao một số người có thể thuyết phục và giao tiếp một cách hiệu quả đến vậy? Bí mật nằm ở [...]

Xem ngay
Các câu hỏi phục vụ học tập

13/03/2024

CÁC CÂU HỎI PHỤC VỤ HỌC TẬP  - Học để làm gì? Mục tiêu học? Mục tiêu sống?; Tại sao phải học môn này? chương này? Lý thuyết này?; Môn/phần học này góp phần thế nào trong toàn bộ chương [...]

Xem ngay
6 cấp độ học theo thang Bloom

13/03/2024

6 CẤP ĐỘ HỌC THEO THANG BLOOM  - Thang Bloom được xem là một công cụ nền tảng để phân loại các mục tiêu và kỹ năng khác nhau mà các nhà giáo dục đặt ra cho học sinh của [...]

Xem ngay
Bộ câu hỏi theo mô hình 5W – 1H

13/03/2024

BỘ CÂU HỎI THEO MÔ HÌNH 5W - 1H MÔ TẢ SỰ KIỆN, VẤN ĐỀ  -  Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu [...]

Xem ngay
Bộ câu hỏi gợi ý cải tiến – sáng tạo

13/03/2024

BỘ CÂU HỎI GỢI Ý CẢI TIẾN - SÁNG TẠO  -  Khám phá và chia sẻ các kiến thức về quản trị, lãnh đạo, tư duy và giảng dạy cùng Thinking School. Những tài liệu chia sẻ là kết quả [...]

Xem ngay
1 2 3 7
Thinking School @2018