Thiết kế chương trình đào tạo theo khung năng lực

Thiết kế chương trình đào tạo - Theo khung năng lực

Tài liệu cung cấp hướng dẫn chi tiết và bài bản về cách thiết kế các chương trình đào tạo hiệu quả tại các doanh nghiệp, dựa trên nhu cầu phát triển năng lực cụ thể. Tài liệu này không chỉ phục vụ như một công cụ định hướng cho những nhà quản lý và phát triển nhân sự mà còn là nguồn thông tin giúp các tổ chức thiết lập và triển khai các chương trình đào tạo chiến lược, phù hợp với mục tiêu tổng thể của họ.

Tài liệu trình bày từ khái niệm cơ bản về chương trình đào tạo, khung năng lực, đến các bước thiết kế và triển khai một chương trình đào tạo hiệu quả. Điểm nổi bật của tài liệu là sự kết hợp giữa lý thuyết và ứng dụng thực tế, nhằm tối ưu hóa hiệu quả đào tạo và đảm bảo năng lực học tập được phát triển một cách bền vững. Các phương pháp đánh giá và cải tiến chương trình cũng được giới thiệu để giúp các tổ chức không chỉ triển khai mà còn liên tục cải tiến chất lượng đào tạo của mình.


Điền thông tin vào form để tải đầy đủ tài liệu.

Khi nhấn vào download, đồng nghĩa rằng bạn đồng ý các chính sách bảo mật và quyền riêng tư và nhận các thông tin từ Thinking School qua các kênh về chương trình lãnh đạo và các chương trình liên quan khác.

Mọi thắc mắc gì có thể liên hệ qua:

  • Facebook Thinking School
  • Email: info@thinkingschool.vn
  • Hotline: 0909 00 64 09

Nhập thông tin để tải tài liệu

17/05/2024
Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!