TALENT MANAGEMENT
How to win talent and empower your employees

Công ty có được nhân tài tham gia đã phần nào chiếm được ưu thế cạnh tranh trên thị trường. Do đó, câu chuyện làm sao thu hút, duy trì, quản lý nhân tài chưa bao giờ hết “hot” dù công ty đang ở trong bối cảnh nào

Môi trường biến động, cấu trúc, phương pháp làm việc thay đổi, đòi hỏi đội ngũ quản lý nhân sự cũng có những dịch chuyển nhanh đáp ứng được bối cảnh mới.

Khóa học QUẢN LÝ TÀI NĂNG sẽ đưa ra những thách thức cho học viên tìm hiểu sâu hơn về tổ chức, quản lý những tài năng quan trọng và suy nghĩ về các giải pháp để giải quyết những thách thức này. Ngoài ra, học viên còn được tiếp cận với các xu hướng hiện tại và tư duy tiên tiến trong lĩnh vực quản lý tài năng.

Đối tượng tham dự

  • Cựu học viên của Thinking School – những học viên mua các khóa có trả phí
  • Các học viên doanh nghiệp thuộc các nhóm L&D, TMD, OD, HR
  • Ưu tiên các ứng viên chưa tham gia các khóa cộng đồng nào của Thinking School
  • Chỉ nhận tối đa 100 học viên: 50 chính thức và 50 dự thính.

Hình thức học

  • 100% online
  • Học phí: 3.000.000đ 
  • Đặc biệt: Chỉ mở một lần, không thu phí trong khóa học tháng 4/2020
  • (Chương trình hỗ trợ cộng đồng mùa dịch của Thinking School)
  • Khai giảng: 04 tháng 05, năm 2020

Các bước tham gia

CÁC KHÓA HỌC

Không tìm thấy ID Bài Đăng trong Loại Bài Đăng ..more..

THE THINKING SCHOOL @2018