THANH TOÁN HỌC PHÍ

null

Phương án 1

Đóng 1 lần
null

Phương án 2

Đóng theo học kỳ
horizontal-frame-695x492

MASTER OF ADVANCED STUDIES IN GLOBAL LEADERSHIP DEVELOPMENT

Dành cho những nhà quản lý – Lãnh đạo trẻ đang có nhu cầu phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Chương trình Thạc sĩ Global Leadership Development có hệ thống đào tạo được kiểm định Châu Âu, thiết kế hấp dẫn và áp dụng công nghệ giảng dạy hiện đại, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các bạn.

Thinking School @2018