THANH TOÁN HỌC PHÍ

null

Phương án 1

Đóng 1 lần
null

Phương án 2

Đóng theo học kỳ
horizontal-frame-695x492

MASTER OF ADVANCED STUDIES IN GLOBAL LEADERSHIP DEVELOPMENT

Dành cho những nhà quản lý – Lãnh đạo trẻ đang có nhu cầu phát triển kỹ năng lãnh đạo.

Chương trình Thạc sĩ Global Leadership Development có hệ thống đào tạo được kiểm định Châu Âu, thiết kế hấp dẫn và áp dụng công nghệ giảng dạy hiện đại, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của các bạn.

Thinking School @2018
Get Access Now!
OFFER ENDING SOON
Save 50%
Personal Trainer
FREE Nutrition
Custom Workout App
Get Access Now!
Get Access Now! & Save 50%
Personal Trainer FREE Nutrition Custom Workout App
Get Access Now!