LỘ TRÌNH 1: LEVEL UP MINDSET Khai giảng Học Phí
28/5/2021
28/6/2021
26/7/2021
Mua toàn bộ Lộ trình 1
LỘ TRÌNH 2: MASTER MINDSET Khai giảng Học Phí
06/09/2021
30/09/2021
28/10/2021
Mua toàn bộ Lộ trình 2
Mua toàn bộ lộ trình 1 và 2
Thành tiền
0 đ
Thanh toán
Chính sách hoàn học phí Hoàn 100% học phí trong vòng 7 ngày kể từ ngày khai giảng nếu học viên yêu cầu
Chương trình ưu đãi
  • Học viên có thể học từng chương trình riêng biệt, học phí 5.000.000 đ /1 chương trình
  • Giảm 15% khi đăng ký 2 chương trình (8.500.000 đ)
  • Giảm 25% khi đăng ký 3 chương trình (11.250.000 đ)
  • Giảm 30% khi đăng ký 4 chương trình (14.000.000 đ)
  • Giảm 32% khi đăng ký 5 chương trình (17.000.000 đ)
  • Giảm 33% khi đăng ký cả 6 chương trình (20.100.000 đ)

THE THINKING SCHOOL @2018
X