Huy hiệu

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

3

Bằng cấp cao nhất

Thạc sĩ

Thông tin chung

Họ và tên

Đinh Thị Lệ Thu

Điện thoại

915878333

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Hồ Chí Min

Mô tả ngắn ngọn về bạn

Chân thành, thẳng thắn

THE THINKING SCHOOL @2018
X