Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Trương Thị Lan

Điện thoại

917310156

Ngày sinh

13/04/1993

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Hồ Chí Minh

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

4

Bằng cấp cao nhất

Thạc sĩ

THE THINKING SCHOOL @2018
X