Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Hòa Mai Phương

Điện thoại

0914295858

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ liên hệ

225/20/9 Tạ Quang Bửu, p3, quận 8

Công ty làm việc

Đại học Văn Lang

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Tiến sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

2

Bằng cấp cao nhất

Tiến sĩ

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Anh

THE THINKING SCHOOL @2018
X