Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Bạch Ngọc Dương

Điện thoại

0935193799

Ngày sinh

02/02/1977

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

33 Xô Viết Nghệ Tĩnh

Công ty làm việc

Trường Đại học Đông Á

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X