Thông tin chung

Họ và tên

ThS. Võ Như Diệu

Điện thoại

0905 156269

Ngày sinh

12/10/1969

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Khác

Địa chỉ liên hệ

3/4 – Nguyễn Huệ – P Minh An – TP Hội An – Quảng Nam

Công ty làm việc

Trường Đại học Đông Á

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Giảng viên Mỹ thuật chuyên ngành Hội họa

Thích âm nhạc, công nghệ dạy học hiện đại, sáng tạo nghệ thuật

THE THINKING SCHOOL @2018
X