Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Thị Kim Liên

Điện thoại

946549456

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Địa chỉ liên hệ

97-Lê Đình Dương-Tam Kỳ- Quảng Nam

Công ty làm việc

Trường Đại học Quảng Nam

Trình độ học vấn

Khác

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Hoà đồng, chân thật, làm việc chăm chỉ, hiệu quả.

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

3

Bằng cấp cao nhất

Tiến sĩ

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

C-Suite

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt

THE THINKING SCHOOL @2018
X