Thông tin chung

Họ và tên

Phan Thị Tố Hoa

Điện thoại

0988.187.064

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

36 Lỗ Giáng 14, Hoà Xuân, Cẩm Lệ

Công ty làm việc

Trường Đại học Đông Á

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Cao đẳng, Đại học

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

5

Bằng cấp cao nhất

Đại học / Cao đẳng

THE THINKING SCHOOL @2018
X