Thông tin chung

Họ và tên

Đặng Nguyễn Như Huỳnh

Điện thoại

0378949705

Ngày sinh

06/09/2001

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Chức danh

Sinh viên

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X