Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Tạ Hùng Anh

Điện thoại

0918542814

Ngày sinh

13/12/1984

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Hồ Chí Minh

THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X