Chứng Chỉ

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Bùi Quốc Khánh

Điện thoại

0916782788

Ngày sinh

26/05/1973

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Chức danh

Manager

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X