Thông tin chung

Họ và tên

Đỗ Tân

Điện thoại

0988366004

Ngày sinh

27/11/1982

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

Chức danh

Team Leader

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X