Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Vũ Thế Dũng

Điện thoại

0963898989

Ngày sinh

29/10/1973

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh

Mô tả ngắn ngọn về bạn

Đẹp trai, học giỏi, thông minh, dễ thương 🙂

THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X