Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Vũ Thế Dũng

Điện thoại

0963898989

Ngày sinh

29/10/1973

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Công ty làm việc

Thinking School

Chức danh

Cấp cao hơn

Trình độ học vấn

Tiến sĩ

Mô tả ngắn ngọn về bạn

Đẹp trai, học giỏi, thông minh, dễ thương 🙂

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Bằng cấp cao nhất

Tiến sĩ

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

Director

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đối tượng học viên

Manager, Senior manager, Director, C-Suite

THE THINKING SCHOOL @2018
X