Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Dương Hoàng

Điện thoại

0906513531

Ngày sinh

16/09/1987

Công ty làm việc

Thinking School

Chức danh

Manager

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

5

Bằng cấp cao nhất

Thạc sĩ

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

Director

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đối tượng học viên

Team member, Team leader, Group leader, Manager, Senior manager, Director

THE THINKING SCHOOL @2018
X