Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênHồ sơ Giảng viên

Vị trí

Cơ hữu (Full-time)

Số ngày giảng dạy tối đa trong tuần

5

Bằng cấp cao nhất

Thạc sĩ

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

Director

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đối tượng học viên

Team member, Team leader, Group leader, Manager, Senior manager, Director

Thông tin chung

Họ và tên

Dương Hoàng

THE THINKING SCHOOL @2018
X