Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Phan Hiếu

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Công ty làm việc

Thinking School

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Cao đẳng, Đại học

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm

Hồ sơ Giảng viên

Vị trí

Thỉnh giảng (Part-time)

Bằng cấp cao nhất

Đại học / Cao đẳng

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

Manager

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt

Đối tượng học viên

Team member

THE THINKING SCHOOL @2018
X