Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Phạm Ngọc Quỳnh Hương

Điện thoại

0943911392

Ngày sinh

05/06/2001

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đồng Nai

Mô tả ngắn ngọn về bạn

em là con người mong muốn được học tập và trải nghiệm ạ

THE THINKING SCHOOL @2018
X