Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Kim Ngân

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

THE THINKING SCHOOL @2018
X