Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Lê Hồng Sa

Điện thoại

0983939561

Ngày sinh

08/11/1982

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Công ty làm việc

Sunlife

Chức danh

Manager

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X