Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Thị Ngọc Vui

Ngày sinh

08/10/1990

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Công ty làm việc

Khoa Tâm lý học trường ĐH KHXH&NV

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Châm ngôn sống: Làm cho người khác điều mình muốn người khác làm cho mình

THE THINKING SCHOOL @2018
X