Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Ngô Linh Ly

Điện thoại

0977447441

Ngày sinh

23/04/1986

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Chức danh

Khác

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Hôm nay mình đã học được điều gì mới? Mình đã chia sẻ được điều gì với người khác? Là 2 câu hỏi mình rất thích tự vấn trước khi đi ngủ.

THE THINKING SCHOOL @2018
X