Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Cường Thi

Điện thoại

0963484620

Ngày sinh

07/04/1997

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đồng Nai

Chức danh

Sinh viên

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Là người sống và làm việc có mục tiêu, kế hoạch, chăm chỉ, ham học hỏi và cầu tiến.

THE THINKING SCHOOL @2018
X