Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Hà Phương

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh

THE THINKING SCHOOL @2018
X