Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Quốc Vỹ

Điện thoại

0983070777

Ngày sinh

20/03/1981

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Bình Định

Chức danh

Manager

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X