Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Thế Dân

Điện thoại

0904730895

Ngày sinh

09/09/1983

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đà Nẵng

Địa chỉ liên hệ

56 Phước Lý 11, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Chức danh

Làm việc tự do

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X