Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Văn Khoa

Điện thoại

00000000

Ngày sinh

07/04/1990

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Chức danh

Làm việc tự do

Trình độ học vấn

Cao đẳng, Đại học

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Đàng hoàng, thân thiện và ham học hỏi

THE THINKING SCHOOL @2018
X