Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Thị Phượng

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Tp. Hồ Chí Minh

THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X