Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Vũ Thảo Phương Loan

Điện thoại

0933290146

Ngày sinh

14/06/1990

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Đồng Nai

Địa chỉ liên hệ

176 Đường 28, P. Tân Quy, Q7, Hcm

Công ty làm việc

Medson Corporation

Chức danh

Nhân viên mới ra trường

Trình độ học vấn

Thạc sĩ

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Phấn đấu để trở nên tốt hơn mỗi ngày!

THE THINKING SCHOOL @2018
X