Khóa Học của Giảng ViênHồ sơ Giảng viên

Vị trí

Thỉnh giảng (Part-time)

Bằng cấp cao nhất

Thạc sĩ

Vị trí cao nhất từng đảm nhiệm

Director

Ngôn ngữ giảng dạy

Tiếng Việt, Tiếng Anh

Đối tượng học viên

Team member, Team leader, Group leader, Manager, Senior manager, Director

Thông tin chung

Họ và tên

Phạm Quang Hưng

THE THINKING SCHOOL @2018
X