Huy hiệu

Thông tin chung

Họ và tên

zit

Điện thoại

0923074407

Ngày sinh

10/10/1995

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Zịt Nom

Thành phố

HCM

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
Mô tả ngắn ngọn về bạn

Đẹp trai

THE THINKING SCHOOL @2018
X