Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Đức Tài

Điện thoại

0971581411

Ngày sinh

11/10/1992

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Chức danh

Khác

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X