Thông tin chung

Họ và tên

Thái Văn Lâm

Điện thoại

0966501158

Ngày sinh

05/03/1995

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt nam

Thành phố

bình dương

Mô tả ngắn ngọn về bạn

năng động, sáng tạo

THE THINKING SCHOOL @2018
X