Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Xì Thanh

Điện thoại

0963180060

Ngày sinh

05/01/1997

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

HCM

THE THINKING SCHOOL @2018
X
Are you using Facebook in-app Browser? To get better experience, please open the link with Chrome/Safari web browser (see the [...] button on the upper-right?)
OK, I understand
X