Thông tin chung

Họ và tên

Nguyễn Thị Thanh Thanh

Điện thoại

0905739954

Ngày sinh

10/01/1993

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Khánh Hòa

Chức danh

Làm việc tự do

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X