Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Thinking School

Điện thoại

0909006409

Ngày sinh

30/11/2010

Giới tính

Nam

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

TP Hồ Chí Minh

Công ty làm việc

THINKING

Chức danh

Sinh viên

Nhóm kỹ năng mà bạn quan tâm
THE THINKING SCHOOL @2018
X