Huy hiệu

Khóa Học của Giảng ViênThông tin chung

Họ và tên

Tôn Thu Hiền

Điện thoại

0988676535

Ngày sinh

16/08/1970

Giới tính

Nữ

Quốc gia đang sinh sống

Việt Nam

Thành phố

Hà Nội

Mô tả ngắn ngọn về bạn

Là giảng viên Học viện Tài chính. Chuyên môn Tài chính công. Công việc chính là đào tạo và tư vấn. Là người vui vẻ, hòa đồng, năng động và luôn cầu thị mong muốn học hỏi cái mới.

THE THINKING SCHOOL @2018
X